Good motel near to Yosemite

Tim K.
 Flag UNITED KINGDOM

"Good motel near to Yosemiteā€

This was booked on line and we arrived very late, slightly apprehensive about what we would find. There was reason for concern as everything was very good, even the diner next door where we had breakfast.

Write a Review